Aktualności


Wystawa „Kraina Rudzka Związku Górnośląskiego 1990-2020” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 09 października 2020 20:37

 

Wystawa „Kraina Rudzka Związku Górnośląskiego 1990-2020”

08.X.- 08.XI.2020

MBP Ruda Śląska – Filia nr 18.

Związek Górnośląski to jedna z najstarszych organizacji powstałych w III RP.Już w zeszłym roku stowarzyszenie obchodziło jubileusz 30-lecia, jednak Koła terenowe zakładane były sukcesywnie. Pierwsze rudzkie Koło założono w grudniu 1989 roku, w dzielnicy Ruda. Natomiast rok 1990 zaowocował założeniem kolejnych pięciu Kół, jak też powstaniem Krainy Rudzkiej Związku Górnośląskiego.Zaprezentowana wystawa, o takim tytule, skupia się na razie na trzech rudzkich Kołach, zaistniałych w następującej kolejności: Koło Ruda, Koło Bykowina, Koło Halemba. Pomimo niesprzyjającego okresu epidemii, ciągle jest szansa na to, iż pełniej zilustruje aktywność wszystkich rudzkich Kół. Co prawda Koło Nowy Bytom zostało już rozwiązane.Osobom zainteresowanym filatelistyką można dodatkowo polecić pamiątkowe karty i koperty obrazujące tematykę ZG w filatelistyce. Nie byłoby tego, gdyby nie owocna współpraca z rudzkimi filatelistami skupionymi w PZF Oddział Ruda Śląska.Całość ekspozycji to obecnie 12 dużych antyram.Koło Ruda zaprezentowane jest na dwóch antyramach, gdzie mieszczą się dokumenty oraz zaproszenia na różne imprezy obrazujące aktywność tego Koła terenowego.Koło Bykowina obrazują trzy antyramy o podobnym charakterze, choć ubogacone dodatkowo pamiątkami filatelistycznymi.Podobnie, na kolejnych trzech antyramach, przedstawione jest Koło Halemba.

Całość dopełniają kolejne cztery antyramy, które można roboczo nazwać „Związek Górnośląski w filatelistyce”. W poprzednim roku, w związku z jubileuszem stowarzyszenia, doszło do emisji znaczków spersonalizowanych. Ta część wystawy obrazuje więc użycie tych znaczków w praktyce.Warto nadmienić, iż obecny rok również zaowocował emisją pocztowych znaczków spersonalizowanych. Te emisje niejako udokumentowały 30-lecie Kół: Bykowina, Halemba. Walory te również można już podziwiać w części wystawy poświęconej tym Kołom.Ekspozycja prezentowana była wcześniej już w Chebziu na Stacji Biblioteka, jak też w dzielnicy Bykowina, w kościele p.w. Św. Barbary.Obecnie dostępna jest w MBP Ruda Śląska – Filia nr 18, a więc na parterze halembskiego Dworku Donnersmarcka.

Zapraszamy w godzinach otwarcia biblioteki.

Zdjęcia Bronisław Wątroba tutaj

Bronisław Wątroba

 

 

 

 Poprawiony: piątek, 09 października 2020 21:15
 
Wystawa w kościele MBR PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 08 października 2020 19:22

 

Wystawa „Gdy Matka Boża idzie do … miasta”

09. - 19.X.2020

Kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śląskiej – Halembie

 

Ekspozycja udostępniona obecnie w halembskim kościele to dzieło rudzkiej grupy nieformalnej „Asocjacja M&B& P-18”, goszczące już wcześniej w kilku miejscach naszego miasta. Jednak nie tylko, gdyż wystawa ta zakotwiczyła kilka lat temu również w bazylice mniejszej w Bardzie, dlatego właśnie ta miejscowość pokazana jest odrębnie.

Obecnie patronat nad wystawą wzięło na siebie halembskie Koło Związku Górnośląskiego, obchodzące jubileusz 30-lecia. Nie przypadkiem więc ta właśnie wystawa zagościła w kościele przy którym terenowe Koło ZG powstało, gdzie w salkach parafialnych odbywały się pierwsze spotkania stowarzyszenia.

Sama ekspozycja jest pomysłem Marka Wacława Judyckiego, halembianina interesującego się heraldyką, obdarzonego między innymi również talentem plastycznym. Herby wyrysował i pokolorował więc osobiście. Jego autorstwa są też wycinanki Barda.

Na planszach wystawowych pokazano 25 herbów polskich samorządów: powiatów, miast i gmin. Jest to właściwie pewien wybór, choć zarazem większość aktualnie ważnych herbów z postacią Matki Bożej. Jedynie na planszy tytułowej widoczny jest nieaktualny herb Gliwic, jak też dawny herb Pragi – obecnie dzielnicy Warszawy.

Każda zaprezentowana miejscowość dodatkowo została opisana śląską rymowanką autorstwa Bronisława Wątroby – członka halembskiego Koła Związku Górnośląskiego i zarazem grupy „Asocjacja M&B&P-18”. Dodatkowym urozmaiceniem są skany walorów filatelistycznych pozyskane dzięki współpracy z filatelistami zrzeszonymi w PZF Oddział Ruda Śląska.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą.

 

Związek Górnośląski Koło Halemba

grupa nieform. „Asocjacja M&B&P-18”

Zdjęcia Bronisława Wątroby tutaj

Bronisław Wątroba


Poprawiony: piątek, 09 października 2020 19:28
 
Sławni halembianie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
czwartek, 13 sierpnia 2020 19:00

 

Sławni halembianie

 

Historyczne zasługi członków jakiejś społeczności można rozpatrywać w różnych kontekstach i aspektach, Jednym z kryteriów podjętych rozważań może być kryterium terytorialne. Tzn. czy dana osoba była znana wyłącznie w swojej miejscowości czy też jej działalność wykraczała poza jej granice, a jeżeli tak to jak daleko. Czy na miasto, może województwo lub diecezję, na kraj czy na skalę międzynarodową. Tego typu kryteria spełniałoby wielu nieżyjących już mieszkańców naszej dzielnicy. Tylko działalność wyłącznie takich jest przedmiotem badań biograficznych.

Jedynie wstępnie na najniższym stopniu podium należy wymienić praktycznie wszystkich urzędników gmin: halembskiej, starokuźnickiej i kłodnickiej, których płaszczyzna działalności miała znaczenie li tylko lokalne. W tej kategorii znalazłoby się prawdopodobnie większość szeregowych powstańców śląskich, działaczy plebiscytowych, strażaków ochotniczej straży pożarnej i innych działaczy z różnych organizacji społecznych i partii różnych opcji a także większość nauczycieli naszych szkół pochodzących z naszych miejscowości.

Jednak już w ostatniej z wymienionych grup  wśród nauczycieli możemy dostrzec postacie, których znaczenie wykraczałoby poza Halembę, Kłodnicę i Starą Kuźnicę. Jednym z nich był dr Emil Kwaśny, przedwojenny kierownik szkoły w Kłodnicy, który w 1945 r. został starostą powiatowym w Pszczynie. Koleiny zaś kierownik tej szkoły (pełniący zresztą tę funkcję jeszcze w okresie „ludowej Polski” Jan Lipowczyk (odpowiedzialny m.in. za ewakuację mieszkańców Kłodnicy we wrześniu 1939 r.) na płaszczyźnie miejskiej zasłużył się jako działacz Miejskiego Komitetu Kultury Fizycznej w Nowym Bytomiu i w Rudzie Śląskiej.

Poprawiony: czwartek, 13 sierpnia 2020 19:08
Więcej…
 
Wielkanoc 2020 r PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
piątek, 10 kwietnia 2020 20:54

Poprawiony: piątek, 10 kwietnia 2020 20:58
 
30 lat Krainy Rudzkiej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
czwartek, 09 kwietnia 2020 20:46

 

Kraina Rudzka Związku Górnośląskiego

ma 30 lat  

 

Dla pełniejszej integracji środowiska obywatelskiego i samorządowego związanego z kołami Związku Górnośląskiego, powołano w dniu 17.03. 1990 r do życia Krainę Rudzką Związku Górnośląskiego, jako podmiot życia społecznego w Mieście. Wybór nazwy Kraina Rudzka, wiąże się wieloma czynnikami kształtującymi naszą rzeczywistość. Najważniejsze z nich to; czynnik etniczny, kościelny i polityczny. W przypadku Rudy Śląskiej, czynniki te miały znaczący wpływ na jej historyczny rozwój. W dniu 19.10. 1994 r powołano Krainę Rudzką Związku Górnośląskiego jako podmiot życia politycznego w Mieście. Powstał Komitet Wyborczy Kraina Rudzka biorący udział w wyborach samorządowych .Uzyskała poparcie wyborców wyniku którego Prezydentem Miasta został Edmund Sroka. Prezydentami byli również członkowie Związku Zygmunt Żymełka i Andrzej Stania. Później nastąpiło upartyjnienie wyborów samorządowych i marginalizacja Stowarzyszeń.

Koła Związku Górnośląskiego w Mieście, od chwili powstania wiele uwagi poświęca­ły integracji środowiska lokalnego. Wyrazem tego są liczne. wystawy, wykłady, prelekcje, konferencje popularno- naukowe, wydawnictwa związane z historycznym obszarem Górnego Śląska i naszego Miasta. Nie sposób wymienić wszystkie. Poprzestańmy na; konferencji naukowej p.t.” Ruda Śląska w dawnej kartografii" w 200 6 r w Nowym Bytomiu oraz dotyczącej tragedii mieszkańców Halemby, w ostatnich dniach stycznia 1945 r w 2009 roku w Halembie( odsłonięcie Tablic Pamięci na cmentarzu komunalnym ofiar wojen, represji oraz wypadków górniczych).

Należy wspomnieć o działaniach, które z intencją upamiętnienia osób i wydarzeń w naszym Mieście, wpisują się w przestrzeń publiczną przy pomocy małych form architektonicznych. Postacią wyjątkową o której pamięć w świadomości społecznej jest Karol Godula. Osobę tę upamiętniło koło, "Godula- Orzegów", fundując w 2002 roku do kościoła pod wezwaniem Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli tablicę pamiątkowa,o treści;" Karol Godula 1781-1848. Górnoślązak. Wykształcony i pracowity. Nazwany królem węgla. Pionier hutnictwa cynkowego ziemi bytomskiej. Dał początek naszej osadzie, gminie i dzielnicy".

Warto wspomnieć o inspiracji koła "Ruda", i byłego dyrektora Muzeum Miejskiego imienia Maksymiliana Chroboka, Michała Lubin, do organizowania konkursu "Betleje Bożonarodzeniowych" w pomieszczeniach Muzeum oraz ustawienia przed jego budynkiem pomnika Wojciecha Korfantego, autorstwa Piotra Latoski.

Kolo "Nowy Bytom" było inicjatorem ufundowania przez mieszkańców Nowego Bytomia na cmentarzu parafialnym krzyża, poświęconego wszystkim mieszkańcom Miasta, których groby i miejsce pochówku jest nieznane.

Koło "Kochłowice" było inicjatorem odrestaurowania pomnika Powstańców Śląskich w Kochłowicach, co miało miejsce podczas uroczystości obchodów 70-rocznicy wybuchu II -gie Wojny Światowej, zorganizowanej przez władze Miasta.

Przypomnienia wymaga inicjatywa radnych, członków Związku Górnośląskiego, przywrócenia pierwotnych, historycznych nazw ulic w Mieście oraz ustalenia nazw ulic nowo wytyczanych. Wiele ulic otrzymało patronów w osobach zasłużonych dla Rudy Śląskiej, regionu i wolnej Polski.

Rudzki Jarmark Samorządowy miejscem spotkania 20 organizacji pozarządowych i udziałem Krainy Rudzkiej ,która również przedstawiła swój dorobek i możliwości działania. Przedstawiliśmy Związek z perspektywy jego działalności i obecną. Były albumy z zdjęciami, kalendarze ,proporce ,mapy, publikacje książkowe oraz wystawa zdjęć "Halemba w obiektywie Mariana Goleśnego".Promowaliśmy śląską godkę,brązową odznaką Pszociela Śląski Godki uhonorowano rudzianina Mateusza Sobecko. Laureat jest zwycięzcą programu Yon Can Dence. który piękną śląszczyzna udzielał wywiadów i udowodnił że śląsko godka jest piękna i komunikatywna.

Rodzina Górnośląska na górze św. Anny to tradycyjne i coroczne spotkanie członków i sympatyków Związku Górnośląskiego. Jest to spotkanie rodzin górnośląskich , nazwę tej uroczystości wymyślił abp Damian Zimoń. Uroczystość rozpoczyna się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Powstań Śląskich na Górze Świętej Anny, później następuje przemarsz do Sanktuarium annogórskiego. Po Mszy Świętej jest czas na obiad, a później odbywają się panele dyskusyjne.

Dyr.SP 24 Klaudia Rolnik                                   Przewodnicząca Krainy Rudzkiej Weronika Szołtysek

Przypadające w 2019 r 100 rocznicę I Powstania Śląskiego uczciłyśmy poprzez wspólne śpiewanie pieśni powstańczych i śląskich przez mieszkańców Halemby i członków Związku z Rudy Śląskiej z młodzieżą Szkoły Podstawowej nr 24 im. Powstańców Śląski. Młodzież szkolna przygotowała oprawę muzyczna do wspólnego śpiewania a uczestnicy dostali śpiewnik z repertuarem pieśni. Mieszkańcy Halemby nie zawiedli i sporo ich uczestniczyło w tym wydarzeniu.

Więcej zdjęć tutaj

Kraina Rudzka Związku Górnośląskiego tworzą Koła: Bykowina, Godula - Orzegów, Halemba, Kochłowice, Ruda Wirek - Bielszowice - Czarny Las.

Przewodniczącymi Krainy byli Ginter Kuczera ,Aleksander Leszczyna, Paweł Błażyca, Weronika Szołtysek.

 


Poprawiony: czwartek, 09 kwietnia 2020 21:58
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 41