Witamy na stronie koła Halemba Związku Górnośląskiego
Wystawa „Kraina Rudzka Związku Górnośląskiego 1990-2020” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 09 października 2020 20:37

 

Wystawa „Kraina Rudzka Związku Górnośląskiego 1990-2020”

08.X.- 08.XI.2020

MBP Ruda Śląska – Filia nr 18.

Związek Górnośląski to jedna z najstarszych organizacji powstałych w III RP.Już w zeszłym roku stowarzyszenie obchodziło jubileusz 30-lecia, jednak Koła terenowe zakładane były sukcesywnie. Pierwsze rudzkie Koło założono w grudniu 1989 roku, w dzielnicy Ruda. Natomiast rok 1990 zaowocował założeniem kolejnych pięciu Kół, jak też powstaniem Krainy Rudzkiej Związku Górnośląskiego.Zaprezentowana wystawa, o takim tytule, skupia się na razie na trzech rudzkich Kołach, zaistniałych w następującej kolejności: Koło Ruda, Koło Bykowina, Koło Halemba. Pomimo niesprzyjającego okresu epidemii, ciągle jest szansa na to, iż pełniej zilustruje aktywność wszystkich rudzkich Kół. Co prawda Koło Nowy Bytom zostało już rozwiązane.Osobom zainteresowanym filatelistyką można dodatkowo polecić pamiątkowe karty i koperty obrazujące tematykę ZG w filatelistyce. Nie byłoby tego, gdyby nie owocna współpraca z rudzkimi filatelistami skupionymi w PZF Oddział Ruda Śląska.Całość ekspozycji to obecnie 12 dużych antyram.Koło Ruda zaprezentowane jest na dwóch antyramach, gdzie mieszczą się dokumenty oraz zaproszenia na różne imprezy obrazujące aktywność tego Koła terenowego.Koło Bykowina obrazują trzy antyramy o podobnym charakterze, choć ubogacone dodatkowo pamiątkami filatelistycznymi.Podobnie, na kolejnych trzech antyramach, przedstawione jest Koło Halemba.

Całość dopełniają kolejne cztery antyramy, które można roboczo nazwać „Związek Górnośląski w filatelistyce”. W poprzednim roku, w związku z jubileuszem stowarzyszenia, doszło do emisji znaczków spersonalizowanych. Ta część wystawy obrazuje więc użycie tych znaczków w praktyce.Warto nadmienić, iż obecny rok również zaowocował emisją pocztowych znaczków spersonalizowanych. Te emisje niejako udokumentowały 30-lecie Kół: Bykowina, Halemba. Walory te również można już podziwiać w części wystawy poświęconej tym Kołom.Ekspozycja prezentowana była wcześniej już w Chebziu na Stacji Biblioteka, jak też w dzielnicy Bykowina, w kościele p.w. Św. Barbary.Obecnie dostępna jest w MBP Ruda Śląska – Filia nr 18, a więc na parterze halembskiego Dworku Donnersmarcka.

Zapraszamy w godzinach otwarcia biblioteki.

Zdjęcia Bronisław Wątroba tutaj

Bronisław Wątroba

 

 

 

 Poprawiony: piątek, 09 października 2020 21:15
 
Wystawa w kościele MBR PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 08 października 2020 19:22

 

Wystawa „Gdy Matka Boża idzie do … miasta”

09. - 19.X.2020

Kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śląskiej – Halembie

 

Ekspozycja udostępniona obecnie w halembskim kościele to dzieło rudzkiej grupy nieformalnej „Asocjacja M&B& P-18”, goszczące już wcześniej w kilku miejscach naszego miasta. Jednak nie tylko, gdyż wystawa ta zakotwiczyła kilka lat temu również w bazylice mniejszej w Bardzie, dlatego właśnie ta miejscowość pokazana jest odrębnie.

Obecnie patronat nad wystawą wzięło na siebie halembskie Koło Związku Górnośląskiego, obchodzące jubileusz 30-lecia. Nie przypadkiem więc ta właśnie wystawa zagościła w kościele przy którym terenowe Koło ZG powstało, gdzie w salkach parafialnych odbywały się pierwsze spotkania stowarzyszenia.

Sama ekspozycja jest pomysłem Marka Wacława Judyckiego, halembianina interesującego się heraldyką, obdarzonego między innymi również talentem plastycznym. Herby wyrysował i pokolorował więc osobiście. Jego autorstwa są też wycinanki Barda.

Na planszach wystawowych pokazano 25 herbów polskich samorządów: powiatów, miast i gmin. Jest to właściwie pewien wybór, choć zarazem większość aktualnie ważnych herbów z postacią Matki Bożej. Jedynie na planszy tytułowej widoczny jest nieaktualny herb Gliwic, jak też dawny herb Pragi – obecnie dzielnicy Warszawy.

Każda zaprezentowana miejscowość dodatkowo została opisana śląską rymowanką autorstwa Bronisława Wątroby – członka halembskiego Koła Związku Górnośląskiego i zarazem grupy „Asocjacja M&B&P-18”. Dodatkowym urozmaiceniem są skany walorów filatelistycznych pozyskane dzięki współpracy z filatelistami zrzeszonymi w PZF Oddział Ruda Śląska.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą.

 

Związek Górnośląski Koło Halemba

grupa nieform. „Asocjacja M&B&P-18”

Zdjęcia Bronisława Wątroby tutaj

Bronisław Wątroba


Poprawiony: piątek, 09 października 2020 19:28
 
Sławni halembianie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
czwartek, 13 sierpnia 2020 19:00

 

Sławni halembianie

 

Historyczne zasługi członków jakiejś społeczności można rozpatrywać w różnych kontekstach i aspektach, Jednym z kryteriów podjętych rozważań może być kryterium terytorialne. Tzn. czy dana osoba była znana wyłącznie w swojej miejscowości czy też jej działalność wykraczała poza jej granice, a jeżeli tak to jak daleko. Czy na miasto, może województwo lub diecezję, na kraj czy na skalę międzynarodową. Tego typu kryteria spełniałoby wielu nieżyjących już mieszkańców naszej dzielnicy. Tylko działalność wyłącznie takich jest przedmiotem badań biograficznych.

Jedynie wstępnie na najniższym stopniu podium należy wymienić praktycznie wszystkich urzędników gmin: halembskiej, starokuźnickiej i kłodnickiej, których płaszczyzna działalności miała znaczenie li tylko lokalne. W tej kategorii znalazłoby się prawdopodobnie większość szeregowych powstańców śląskich, działaczy plebiscytowych, strażaków ochotniczej straży pożarnej i innych działaczy z różnych organizacji społecznych i partii różnych opcji a także większość nauczycieli naszych szkół pochodzących z naszych miejscowości.

Jednak już w ostatniej z wymienionych grup  wśród nauczycieli możemy dostrzec postacie, których znaczenie wykraczałoby poza Halembę, Kłodnicę i Starą Kuźnicę. Jednym z nich był dr Emil Kwaśny, przedwojenny kierownik szkoły w Kłodnicy, który w 1945 r. został starostą powiatowym w Pszczynie. Koleiny zaś kierownik tej szkoły (pełniący zresztą tę funkcję jeszcze w okresie „ludowej Polski” Jan Lipowczyk (odpowiedzialny m.in. za ewakuację mieszkańców Kłodnicy we wrześniu 1939 r.) na płaszczyźnie miejskiej zasłużył się jako działacz Miejskiego Komitetu Kultury Fizycznej w Nowym Bytomiu i w Rudzie Śląskiej.

Poprawiony: czwartek, 13 sierpnia 2020 19:08
Więcej…
 
30 lat koła Halemba Związku Górnośląskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
niedziela, 14 czerwca 2020 09:31

 

 

30 lat koła Halemba

Związku Górnośląskiego


 

Jubileusz 30 lecia Koła Halemba Związku Górnośląskiego przypada w okresie ogłoszonym

przez władze państwowe Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku

z panującym wirusem SARS- CoV- 2. Dlatego świętowanie naszego jubileuszu jest obecnie

niemożliwe.

Z inicjatywy członka naszego Koła, kolegi Bronisława Wątroby została wydana seria

znaczków przedstawiająca kościół Matki Bożej Różańcowej w Halembie, przy którym powstało

nasze Koło w dniu 15 czerwca 1990 roku i tu była jego pierwsza siedziba.

Pragnę podziękować wszystkim naszym członkom i sympatykom za 30 lat uczestnictwa

i wspierania naszego Koła w pracy związkowej na rzecz naszego miasta i dzielnicy. Dziękuję za

inicjatywy społeczne, organizowane konkursy , wieczornice, konferencje , a przez trzydzieści lat

było tego wiele. Dziękuję Proboszczom naszej parafii, Dyrektorom szkół, Nauczycielom, Uczniom,

Radnym, wszystkim Instytucjom i Organizacjom działającym w Halembie i Rudzie Śląskiej ,

a szczególnie Członkom Koła i Mieszkańcom Halemby za wsparcie, pomoc finansową, ciepłe

słowa i życzliwość. Pamiętamy także o wszystkich Członkach Związku Górnośląskiego, którzy już

odeszli i nie ma Ich dzisiaj z nami – Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie.

Szczęść Boże

Prezes koła Halemba

Adam Wieczorek


Uznanie przez Związek wartości chrześcijańskich w życiu społeczno-politycznym pozyskało dla działalności koła proboszcza Parafii Matki Boskiej Różańcowej ks. Alojzego Brzezinę. Dzięki jego życzliwemu nastawieniu, przez jedenaście miesięcy koło odbywało zebrania i spotkania z zaproszonymi gośćmi w parafialnej salce katechetycznej. W kościelnych gablotach umieszczane były komunikaty koła. Więź koła z duszpasterzami parafii trwa nadal pomimo zmiany lokalu zebrań koła.

Działalność koła Związku Górnośląskiego została zapoczątkowana 15.06.1990r. zebraniem informacyjnym. Na drugim spotkaniu 29.06.1990r. w obecności ówczesnego prezesa związku prof. Andrzeja Klasika wyłonił się Zarząd Tymczasowy. Pismem z dnia 18.07.1990r. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach poinformował o wpisaniu koła do rejestru stowarzyszeń. Pierwsze walne zebranie odbyło się 1.10.1990r. Wybrany wówczas zarząd w tydzień później ukonstytuował się. Fakt ten umożliwił 8.11.1990r. nadania kołu przez centralę związku w Katowicach osobowości prawnej. Koło prowadziło od początku swojego istnienia wielopłaszczyznową działalność na rzecz lokalnego środowiska. Dużą frekwencją mieszkańców cieszyły się zwłaszcza organizowane przez koło spotkania z prezydentem i radnymi miasta. Duże zainteresowanie mieszkańców miały spotkania organizowane z Dyrektorem MPGK w Rudzie Śląskiej Mieczysławem Czupiałem, Prezesem Rudzkiej Spółki Węglowej mgr. Zbigniewem Baranowskim, Prezesem Elektrowni Halemba S.A. mgr. Piotrem Mateją, komendantem posterunku policji w Halembie Wiesławem Oleksiukiem, lekarzem Adamem Wieczorkiem, Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” Wernerem Wesołym, Krzysztofem Goniwiecha. Warto również wspomnieć o spotkaniu z autorami monografii parafii Halemba: ks. Alojzym Brzeziną, Eugeniuszem Marszałkiem, Antonim Ratką i Antonim Steuerem. Osobistymi wspomnieniami podzieliła się pani Katarzyna Mateja na temat: „Moja droga do wolności przez Śląsk, Kresy Wschodnie, Ravensbrickk, Śląsk oraz p. Stanisławem Kiermesem na temat „Święta w stanie wojennym”,historii „Solidarności” w Halembie.

 

Poprawiony: niedziela, 14 czerwca 2020 20:35
Więcej…
 
Wielkanoc 2020 r PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
piątek, 10 kwietnia 2020 20:54

Poprawiony: piątek, 10 kwietnia 2020 20:58
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 59